Метод інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних та інших процесів у сучасному безпековому середовищі

  • В.Ю. Богданович Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Анотація

Вступ. Реалізовані на сьогодні у практиці діяльності сектору безпеки й оборони інформаційні технології моніторингу безпекового середовища (БС) дозволяють виявляти лише деякі небезпеки, загрози та інші деструктивні явища та фактори, що ускладнює впровадження превентивних заходів щодо реагування на прогнозовані зміни БС.
Проблематика. Для своєчасного виявлення загроз, оцінювання їх характеру, рівня, масштабу та прогнозування їхньої динаміки та ризиків у разі реалізації для визначальних сфер національної безпеки дуже важливо відстежувати глобальні та локальні процеси, стратегії провідних держав, тенденції та тренди розвитку ситуацій у окремих регіонах.
Мета. Розробка методу інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних й інших процесів у сучасному БС.
Матеріали й методи. Використання низки аналітичних, логічних та інших процедур з інформацією, 
отримуваною в ході оцінювання БС стосовно деструктивних явищ, подій, загроз, а також умов, у яких 
відбувається імплементація національних інтересів, на обраному часовому інтервалі.
Результати. Використання методу забезпечує співставлення фактів, подій, виявлених в ході моніторингу БС, з глобальними й локальними процесами, що дає змогу ідентифікувати геополітичні та інші інтереси, наміри інших держав, вчасно виявляти заходи щодо дезінформації, інформаційного прикриття, різних маніпуляцій і психологічного впливу та своєчасно приймати управлінські рішення в системі забезпечення національної безпеки.
Висновки. Запропонований метод дає змогу підвищити ефективність імплементації національних інтересів держави, оскільки покращує інформаційно-аналітичне обслуговування системи забезпечення національної безпеки, зокрема дозволяє виявляти зв’язки між активними та прихованими діями окремих центрів сили, сусідніх держав та конкурентів, надавати воєнно-політичному керівництву держави обґрунтовані рекомендації щодо реагування з метою зниження ризиків у визначальних сферах національної безпеки.

Опубліковано
2020-06-02