http://ojs.akademperiodyka.org.ua/index.php/scinn/issue/feed Наука та інновації 2020-06-02T10:42:31+00:00 Редакція innovation@nas.gov.ua Open Journal Systems <div class="rtejustify">Науково-практичний журнал Національної академії наук України. Основну увагу журнал приділяє висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень і розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових розробок і впровадження їх у виробництво.</div> <div class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; З січня 2014 року видається англійською мовою (паралельний переклад української версії). Сайт англійської версії - <a href="http://scinn-eng.org.ua">scinn-eng.org.ua</a></div> <div class="rtejustify">Редакційна колегія журналу «Наука та інновації» керується у своїй роботі <a href="http://scinn.org.ua/ua/ethics">міжнародними етичними правилами наукових публікацій</a> і дотримується <a href="http://scinn.org.ua/ua/open_access">політики відкритого доступу</a>.</div> <div class="rtejustify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;З 2014 року журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ).<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;В 2017 році англійську версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до наукометричної бази даних Web of Science (індекс цитування нових джерел Emerging Sources Citation Index). ESCI – це новий індекс цитування на платформі Web of Science в складі Web of Science Core Collection.</div> <div class="rtejustify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; З липня 2019 року англійську версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до бази даних Scopus<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Журнал зареєстровано в міжнародних базах даних EuroPub, Ulrich’s Periodicals Directory та Index Copernicus International; занесено до бази даних «Наукова періодика України»; реферується у реферативному журналі «Джерело»; електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Входить до Переліку фахових видань України (категорія "А") по технічній, економічній, та фізико-математичній галузях науки.</div> <div class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; З 2014 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс DOI 10.15407/scin</div> <div class="rtejustify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> http://ojs.akademperiodyka.org.ua/index.php/scinn/article/view/81 Метод інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних та інших процесів у сучасному безпековому середовищі 2020-06-02T10:42:27+00:00 В.Ю. Богданович 2@gmail.com <p><em><strong>Вступ.</strong></em> Реалізовані на сьогодні у практиці діяльності сектору безпеки й оборони інформаційні технології моніторингу безпекового середовища (БС) дозволяють виявляти лише деякі небезпеки, загрози та інші деструктивні явища та фактори, що ускладнює впровадження превентивних заходів щодо реагування на прогнозовані зміни БС.<br><em><strong>Проблематика. </strong></em>Для своєчасного виявлення загроз, оцінювання їх характеру, рівня, масштабу та прогнозування їхньої динаміки та ризиків у разі реалізації для визначальних сфер національної безпеки дуже важливо відстежувати глобальні та локальні процеси, стратегії провідних держав, тенденції та тренди розвитку ситуацій у окремих регіонах.<br><em><strong>Мета. </strong></em>Розробка методу інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних й інших процесів у сучасному БС.<br><em><strong>Матеріали й методи. </strong></em>Використання низки аналітичних, логічних та інших процедур з інформацією,&nbsp;<br>отримуваною в ході оцінювання БС стосовно деструктивних явищ, подій, загроз, а також умов, у яких&nbsp;<br>відбувається імплементація національних інтересів, на обраному часовому інтервалі.<br><em><strong>Результати.</strong></em> Використання методу забезпечує співставлення фактів, подій, виявлених в ході моніторингу БС, з глобальними й локальними процесами, що дає змогу ідентифікувати геополітичні та інші інтереси, наміри інших держав, вчасно виявляти заходи щодо дезінформації, інформаційного прикриття, різних маніпуляцій і психологічного впливу та своєчасно приймати управлінські рішення в системі забезпечення національної безпеки.<br><em><strong>Висновки.</strong></em> Запропонований метод дає змогу підвищити ефективність імплементації національних інтересів держави, оскільки покращує інформаційно-аналітичне обслуговування системи забезпечення національної безпеки, зокрема дозволяє виявляти зв’язки між активними та прихованими діями окремих центрів сили, сусідніх держав та конкурентів, надавати воєнно-політичному керівництву держави обґрунтовані рекомендації щодо реагування з метою зниження ризиків у визначальних сферах національної безпеки.</p> 2020-06-02T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 http://scinn.org.ua