[1]
Dubovyk, O., Bokotey, A., Pokrytiuk, L., Bodnar, V., Strus, Y. and Ruchko, O. 2020. Autumn migration of birds over Polonyna Borzhava (Ukrainian Carpathians). Zoodiversity. 54, 1 (Feb. 2020). DOI:https://doi.org/10.15407/zoo2020.01.043.