[1]
Kruchynenko, O.V., Mykhailiutenko, S.M. and Petrenko , M.O. 2022. Prevalence of Fascioliasis in Ruminants of the World — meta-analysis. Zoodiversity. 56, 5 (Nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.15407/zoo2022.05.419.