[1]
Varga, O. 2023. A New Species of the Genus Collyria (Hymenoptera, Ichneumonidae, Collyriinae) from Armenia. Zoodiversity. 57, 5 (Aug. 2023). DOI:https://doi.org/10.15407/zoo2023.05.465.