Dubovyk, O., Bokotey, A., Pokrytiuk, L., Bodnar, V., Strus, Y., & Ruchko, O. (2020). Autumn migration of birds over Polonyna Borzhava (Ukrainian Carpathians). Zoodiversity, 54(1). https://doi.org/10.15407/zoo2020.01.043