Kruchynenko, O. V., Mykhailiutenko, S. M., & Petrenko , M. O. (2022). Prevalence of Fascioliasis in Ruminants of the World — meta-analysis. Zoodiversity, 56(5). https://doi.org/10.15407/zoo2022.05.419