Kruchynenko, O. V., S. M. Mykhailiutenko, and M. O. Petrenko. 2022. “Prevalence of Fascioliasis in Ruminants of the World — Meta-Analysis”. Zoodiversity 56 (5). Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.15407/zoo2022.05.419.