Prokhorov, A. V., G. V. Popov, V. Yu. Shparyk, and Yu. S. Vasilyeva. 2023. “New Records of Hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. VI”. Zoodiversity 57 (2). Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.15407/zoo2023.02.125.