Kruchynenko, O. V., S. M. Mykhailiutenko, and M. O. Petrenko. “Prevalence of Fascioliasis in Ruminants of the World — Meta-Analysis”. Zoodiversity, Vol. 56, no. 5, Nov. 2022, doi:10.15407/zoo2022.05.419.