Prokhorov, A. V., G. V. Popov, V. Y. Shparyk, and Y. S. Vasilyeva. “New Records of Hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. VI”. Zoodiversity, Vol. 57, no. 2, Mar. 2023, doi:10.15407/zoo2023.02.125.