Журнали

 • Доповіді НАН України

  “Доповіді НАН України” публікують короткi повiдомлення про оригінальні і раніше не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. Журнал публікує також повідомлення наукових співробітників НАН України та закладів вищої освіти України, представлені дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності.


  Призначення “Доповідей НАН України” полягає перш за все в публікації повідомлень про нові наукові дослідження, що мають пріоритетний характер.


  “Доповіді НАН України” не публікують статті полемічні, класифiкаційні та вузькоспеціальні, що містять розв’язки стандартних задач; статті описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим); статтi з систематики рослин, тварин і мікроорганізмів; статті, в яких викладаються окремі етапи досліджень або матеріал, поділений на кілька послідовних публікацій; статті про рядові дослідження, що не становлять загального інтересу і не містять значущих висновків.


  Журнал занесено до бази даних “Наукова періодика України”; реферується у реферативному журналі “Джерело”; електронна копія журналу зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.


  З 2019 р. журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ).


  Входить до Переліку фахових видань України (категорія “Б”) зі спеціальностей: фізико-математичні, технічні, хімічні та біологічні.


  З 2014 р. публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс DOI 10.15407/dopovidi

 • Science and Innovation

  A scientific and practical journal of the National Academy of Sciences of Ukraine. The focus of the journal is the coverage of innovation policy in Ukraine, results of prospective research and development of the institutes of the National Academy of Sciences of Ukraine, universities and other organizations, as well as the issues of commercialization of scientific developments and their introduction into production.

 • Наука та інновації

  Науково-практичний журнал Національної академії наук України. Основну увагу журнал приділяє висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень і розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових розробок і впровадження їх у виробництво.

            З січня 2014 року видається англійською мовою (паралельний переклад української версії). Сайт англійської версії - scinn-eng.org.ua

  Редакційна колегія журналу «Наука та інновації» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

            З 2014 року журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ).
            В 2017 році англійську версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до наукометричної бази даних Web of Science (індекс цитування нових джерел Emerging Sources Citation Index). ESCI – це новий індекс цитування на платформі Web of Science в складі Web of Science Core Collection.

            З липня 2019 року англійську версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до бази даних Scopus
            Журнал зареєстровано в міжнародних базах даних EuroPub, Ulrich’s Periodicals Directory та Index Copernicus International; занесено до бази даних «Наукова періодика України»; реферується у реферативному журналі «Джерело»; електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
            Входить до Переліку фахових видань України (категорія "А") по технічній, економічній, та фізико-математичній галузях науки.

            З 2014 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс DOI 10.15407/scin

          
 • Zoodiversity (Vestnik Zoologii)

  Zoodiversity is new name of Vestnik Zoologii. It is publishing original papers in all fields of zoology (except for strictly applied): fauna and systematics, ecology, ethology, descriptive and comparative morphology, physiology, zoological aspects of nature conservancy; the journal also includes eventual items like  Information and Chronicle, Book Reviews, Field Notes, etc.


  Publication language is English.


  Extensive contributions may be published as supplement volumes.


  Why subscribe and read  • high-quality papers in all fields of faunistics and animal systematics, ecology, ethology, morphology, and physiology, as well as zoological aspects of nature conservancy;

  • the best papers by the authors from Central and Eastern Europe and adjusting countries, covering various aspects of zoological sciences in that region;

  • comprehensive papers by the zoologists from all over the world.


  Why submit  • peer-reviewed;

  • language improvement for English articles;

  • no page charge for publishing;

  • free e-reprint upon publication;

  • abstracts and excerpts of all papers are available free online;

  • colour illustrations free of charge in the e-reprints.