SignUp
  Catalogue »  Plantae »  Tracheophyta »  Polypodiopsida
Class:  Polypodiopsida

 
Overview
References: 0/6 (0/5)
Distribution
 


KingdomPlantae PhylumTracheophyta
ClassPolypodiopsida
  27.10.2018 12:04:56 Nadiya Sytschak Надія Сичак$
Polypodiopsida
     
Rank Taxa
Phylum «« Tracheophyta     1 (99) 1 (6)
Class     Polypodiopsida 309 11538 1002 2009 0 (6)
Nested Taxa
Order Cyatheales     (1)
Order Gleicheniales    
Order Hymenophyllales    
Order Osmundales    
Order Polypodiales     (5)
Order Salviniales     (2)
Order Schizaeales    

Experts: Nadiya Sytschak: Plantae · marina_golivets: Plantae · Ekaterina Kalashnik: Plantae · Ivan Danylyk: Plantae · leopolitanus: Plantae · Tatjana Sova: Plantae · Tikhomirov_V_N: Plantae · marina_golivets: Tracheophyta

Online: Bushta Romana · Nadiya Sytschak · Zhakov and 76 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.13,   MySQL v. 5.7.39-0ubuntu0.18.04.2-log (mysqli).