SignUp
  Catalogue »  Plantae »  Tracheophyta
Phylum:  Tracheophyta
vascular plants, tracheophytes, seed plants

 
Overview
References: 1/100 (1/76)
Distribution
 


KingdomPlantae PhylumTracheophyta
 vascular plants, tracheophytes, seed plants
  13.01.2019 16:22:22 Nadiya Sytschak Надія Сичак$
Tracheophyta
     
Rank Taxa
Kingdom «« Plantae     3 (100) 2 (7)
Phylum     Tracheophyta 12316 196698 211090 94847 1 (99) 1 (6)
Nested Taxa
Class Cycadopsida    
Class Equisetopsida     (2)
Class Ginkgoopsida    
Class Gnetopsida     (1)
Class Liliopsida     (36) (1)
Class Lycopodiopsida     (2)
Class Magnoliopsida     (64) (6)
Class Marattiopsida    
Class Pinopsida     (6)
Class Polypodiopsida     (6)
Class Psilotopsida     (4)

Experts: Nadiya Sytschak: Plantae · marina_golivets: Plantae · Ekaterina Kalashnik: Plantae · Ivan Danylyk: Plantae · leopolitanus: Plantae · Tatjana Sova: Plantae · Tikhomirov_V_N: Plantae · marina_golivets: Tracheophyta · Mazur Lada: Apiaceae · Olshanskyi_Igor: Betulaceae · Oleksandr Shynder: Crassulaceae · Olshanskyi_Igor: Juncaceae · novikoffav: Aconitum

Online: Maksym Gavrilyuk · Ruslan Mishustin · Gansucha · Triplaxxx and 134 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.13,   MySQL v. 5.7.39-0ubuntu0.18.04.2-log (mysqli).